Vår Verkstad

Vår verkstad

I vår verkstad tar vi emot skadade bilar från försäkringsbolag och våra anknutna bilhandlare. Här säkerställer vi att våra kunder så fort som möjligt får tillbaka sin bil i ursprungligt skick.

Vi har sedan start servat över 1400 bilar och arbetar alltid i ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten eller service.

Bilplastreparationer

Idag består en bil till stora delar av plast – både utvändigt och invändigt. Exempelvis är stora delar av fronten till moderna personbilar plastdetaljer. Avsikten med införandet av plaster är i första hand att spara vikt och att minska korrosion (rost). Men dessa plastdetaljer går ofta sönder vid en kollision. Vi hjälper dig laga dessa skador och återställa bilen till originalskick.

Bilplåt

Till största del består vårt arbete att i försäkringsbolagens och bilhandlares räkning återställa krockade bilar till originalskick. Vid en vagnskada/vagnskadegaranti kan ditt försäkringsbolag ersätta hela eller delar av kostnaden för skador från ex kollision, dikeskörning, nedfällda träd eller annan skadegörelse.

Rostskador

Rostskador är vanligt förekommande, särskilt på bilar som finns längs kusten. Vi ombesörjer garantireparationer av rostskador från våra avtalade bilhandlare, vi gör även en del privata rostreparationer. Att reparera rostskador är en åtgärd som ger både en uppfräschning av bilen samt höjer bilens livslängd. Vi har lång erfarenhet av att reparera alla typer av rostskador.

Vi jobbar med alla bilmärken men via avtal med bilhandlare arbetar vi frekvent med följande: